ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวลลิล (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวลลิล (จ.สงขลา)

47/126 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-841938190