ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวหน่อย (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวหน่อย (จ.พิจิตร)

113/4 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

66-823850624