ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวหลอด (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวหลอด (จ.เพชรบุรี)

53 ม.1 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-957521579