ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา @ริมมูล (จ.อุบลราชธานี)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา @ริมมูล (จ.อุบลราชธานี)

2/1 ถ.มูลสาร ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

66-835456695