ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่น@หน้าบ่อปลา

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่น@หน้าบ่อปลา

6/2 ม.4 ถ.ประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530