สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู ฟรี น้ำเก๊กฮวยหรือน้ำลำไย 1 ขวด มูลค่า 10 บาท เมื่อทานอาหารที่ร้านครบ 100 บาท

    True Customer
    รับสิทธิ์