ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าอึ่ง@คลอง 11

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าอึ่ง@คลอง 11

ตรงข้างธนาคารกรุงไทย คลอง11 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110