ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป็ด (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป็ด (จ.ยโสธร)

606ม.12 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

66-881174657