ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเมืองชน (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเมืองชน (จ.ขอนแก่น)

311 ม.2 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

66-885637279