ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือปากน้ำ สูตรโบราณ

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือปากน้ำ สูตรโบราณ

28/15 ถนน อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000