ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือลองเด้อ

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือลองเด้อ

600 ม.18 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000