ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือโกอู๋ (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือโกอู๋ (จ.ยโสธร)

383 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110

66-942244541