ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ (จ.ยโสธร)

109/3 ม.3 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170

66-611394676