ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ อยุธยา (เจ้าเก่า)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ อยุธยา (เจ้าเก่า)

122/13 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250