ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ ๑๐๐ ชาม

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ ๑๐๐ ชาม

18/5 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000