ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ 3 รส

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ 3 รส

73 ม.7 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000