ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง - โฮเด้ง

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง - โฮเด้ง

40 ถ.อู่ทอง(ง) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000