ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระชากังราว (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระชากังราว (จ.พระนครศรีอยุธยา)

139/22 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

66-817045336