ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ข้าวผัดกระเพรา (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ข้าวผัดกระเพรา (จ.ชลบุรี)

80/41 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

66-876011300