ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยว ก.ไก่ สาขา 2

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยว ก.ไก่ สาขา 2

11/1 ถนน พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520