ข้อมูลร้าน ก.ไก่รสเด็ด (จ.อุบลราชธานี)

ข้อมูลร้าน ก.ไก่รสเด็ด (จ.อุบลราชธานี)

68/1 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

66-873615506