ข้อมูลร้าน ขนมกุ้ยช่ายป้าดา (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ขนมกุ้ยช่ายป้าดา (จ.สงขลา)

85/55 หมู่ 2 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-843245972