ข้อมูลร้าน ขนมครกเงินล้าน สาขาตลาดคานหาม

ข้อมูลร้าน ขนมครกเงินล้าน สาขาตลาดคานหาม

25/6 ม.4 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210