ข้อมูลร้าน ขนมจีนคุณแทนไกร

ข้อมูลร้าน ขนมจีนคุณแทนไกร

95/3 ถ.นาคนิวาส ตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วน ร้านขนมจีนคุณแทน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230