ข้อมูลร้าน ขนมจีนดาวรุ่ง

ข้อมูลร้าน ขนมจีนดาวรุ่ง

42/2 ม.2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190