ข้อมูลร้าน ขนมจีนน้ำยาเมืองนนท์

ข้อมูลร้าน ขนมจีนน้ำยาเมืองนนท์

ตลาดวัดวัดพระญาติ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000