ข้อมูลร้าน ขนมจีนเส้นสด หล่มสัก

ข้อมูลร้าน ขนมจีนเส้นสด หล่มสัก

64/2 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000