ข้อมูลร้าน ขนมจีนแม่ทองเจือ

ข้อมูลร้าน ขนมจีนแม่ทองเจือ

150/27 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000