ข้อมูลร้าน ขนมจีนแม่สังวาลย์ (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน ขนมจีนแม่สังวาลย์ (จ.ตาก)

82 ม.8 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

66-910253013