ข้อมูลร้าน ขนมจีน สองพี่น้อง

ข้อมูลร้าน ขนมจีน สองพี่น้อง

ซ.อู่ทอง 21 14/9 ม.6 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000