ข้อมูลร้าน ขนมจีบ ซาลาเปา เจ๊วิ (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ขนมจีบ ซาลาเปา เจ๊วิ (จ.ชลบุรี)

302/1 ม.1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

66-881844376