ข้อมูลร้าน ขนมถังแตก อยุธยา

ข้อมูลร้าน ขนมถังแตก อยุธยา

16 ม.7 ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270