ข้อมูลร้าน ขนมทิพย์ (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ขนมทิพย์ (จ.สงขลา)

169/2 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-956326659