ข้อมูลร้าน ขนมบ้าบิ่นคุณยาย (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน ขนมบ้าบิ่นคุณยาย (จ.ตาก)

603/1 ถ.รามคำแหง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

66-969891310