ข้อมูลร้าน ขนมปำจีคุณสุ (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ขนมปำจีคุณสุ (จ.สงขลา)

1/2 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-950369342