ข้อมูลร้าน ขนมปำจี (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ขนมปำจี (จ.สงขลา)

74 ม.1 ซ.หมู่บ้านวงศ์ทอง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-835549680