ข้อมูลร้าน ขนมเบื้อง (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ขนมเบื้อง (จ.เพชรบุรี)

85 ม.1 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

084-1435726