ข้อมูลร้าน ขนมเส้นน้ำย้อย ของลำ @ พะเยา (จ.พะเยา)

ข้อมูลร้าน ขนมเส้นน้ำย้อย ของลำ @ พะเยา (จ.พะเยา)

660/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

66-981399398