ข้อมูลร้าน ขนมโตเกียว (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ขนมโตเกียว (จ.เพชรบุรี)

173/2 ม.3 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-988717206