ข้อมูลร้าน ขวัญข้าว อาหารตามสั่ง (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ขวัญข้าว อาหารตามสั่ง (จ.ขอนแก่น)

419/166 ตรงข้ามป้ายโรงแรมบ้านบัว ม.17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-940071896