ข้อมูลร้าน ขาหมูขั้นเทพ สาขา3 (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ขาหมูขั้นเทพ สาขา3 (จ.ขอนแก่น)

402 บ. ศรีฐาน ม. 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-616433070