ข้อมูลร้าน ขาหมู เต้าหู้ทอด (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ขาหมู เต้าหู้ทอด (จ.นครสวรรค์)

ตลาดท่าเรือคลองคาง ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

66-931857819