ข้อมูลร้าน ขา กาแฟ (จ.ลำพูน)

ข้อมูลร้าน ขา กาแฟ (จ.ลำพูน)

104/3 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

66-826547496