ข้อมูลร้าน ขุนพล มะพร้าวน้ำหอม (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ขุนพล มะพร้าวน้ำหอม (จ.สงขลา)

12 ซ.ร่วมใจ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

098-6707190