ข้าวขาหมูนายเอี้ยง

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 45 บาท เมื่อสั่งข้าวขาหมู ปกติจานละ 50 บาท
ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020