ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมูเจ้พิมพ์

ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมูเจ้พิมพ์

106/639 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520