ข้อมูลร้าน ข้าวต้มโชคอนันต์ (จ.ลำพูน)

ข้อมูลร้าน ข้าวต้มโชคอนันต์ (จ.ลำพูน)

ร้านข้าวต้มโชคอนันต์.โครงการแจ๋วจิง ต.บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

66-868448216