ข้อมูลร้าน ข้าวต้มใบเตย

ข้อมูลร้าน ข้าวต้มใบเตย

ตลาดสี่แยกตาสา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000