ข้อมูลร้าน ข้าวต้ม เฮง เฮง เฮง (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ข้าวต้ม เฮง เฮง เฮง (จ.ขอนแก่น)

16/22 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-958515790