ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ชานนท์ (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ชานนท์ (จ.ขอนแก่น)

82/35 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-922924061